Ajankohtaista

17.02.2009 Talouden taantuma ei vaikuta Karjalan MediaCenterin kesätyöpaikkojen tarjontaan

Karjalan MediaCenterin työllistämistilanne näyttää suotuisalta. Työtä on tarjolla monelle myynnistä ja markkinoinnista kiinnostuneelle ja kesätyöpaikkojakin on jo tullut hakuun. Asiantuntijapalveluita tarjoavien telemarkkinointiyritysten palveluiden kysyntä on pysynyt korkeana, millä on ollut positiivinen vaikutus uusien työpaikkojen syntyyn.

Elinkeinoelämän keskusliitto (www.ek.fi) uutisoi tammikuussa, ettei talouden taantuma ole vähentänyt yritysten aikomuksia palkata kesätyöntekijöitä. Etenkin palvelualojen yrityksissä kesätyöntekijöiden tarpeen on arvioitu kasvavan viime vuoteen verrattuna. Karjalan MediaCenter työllisti viime vuonna 10 kesätyöntekijää ja tänä kesänä paikkoja on tarjolla 15 myynnistä ja markkinoinnista kiinnostuneelle kesätyöntekijälle.

Moni viimekesäisistä kesätyöntekijöistä jatkaa nyt vakituisina työntekijöinä Karjalan MediaCenterin listoilla. Monipuolinen ja mielenkiintoinen telemarkkinointiala tarjoaa hyvät työnäkymät sekä mahdollisuuden työuran luomiseen.
 
- Nopea urakehitys ei ole telemarkkinoinnin alalla ollenkaan harvinaista, kertoo Karjalan MediaCenterin yksikön johtaja Kirsi Naumanen.
 
Karjalan MediaCenter työllistää myynnin ja markkinoinnin, asiakaspalvelun sekä yritysviestinnän asiantuntijoita. Työtehtävät vaihtelevat monipuolisista myynti- ja markkinointiprojekteista haastatteluiden ja tutkimusten toteuttamiseen sekä ajanvaraus- ja buukkauspalveluiden tarjoamiseen. Karjalan MediaCenter tarjoaa erikoistunutta asiantuntijapalvelua sekä B-to-B - että kuluttajasektorille.
 
- Käytännössä se tarkoittaa, että työntekijöillä on laajempi työkenttä. Erilaisia asiakaskohderyhmiä tavoitetaan päivittäin ja työntekijöiden ammattitaidon merkitys korostuu, Naumanen kokoaa.
 
Työntekijöiden ammattitaito ja palveluiden korkea laatu varmistetaan monipuolisilla koulutusohjelmilla. Karjalan MediaCenterin käytössä on sertifioitu koulutusohjelma, joka sisältää kattavasti koulutusta telemarkkinointiin, puhelinkäyttäytymiseen ja tuotteiden ja palveluiden markkinointiin. Myös lisä- ja päivityskoulutuksia järjestetään säännöllisesti.
 
- Koulutukset kehittävät työntekijöiden ammattitaitoa, lisäävät työmotivaatiota merkittävästi ja antavat varmuutta työhön. Koulutukseen panostaminen kannattaa, painottaa Naumanen.
 
Kesätyöpaikkoja voi hakea >>täältä