Missio ja strategia

Karjalan MediaCenter vaikuttaa toiminnallaan yritysten ulkoistamisasenteita kohtaan. Tavoitteena on, että ulkoistamistoimenpiteitä ei enää pidetä pelkkänä kustannusten minimointina, vaan laadunmaksimoinnin ja räätälöidyn henkilökohtaisen palvelun mahdollistavina toimenpiteinä. Ulkoistamalla yritykset voivat tehostaa toimintaansa säilyttämällä korkean laadun.

Karjalan MediaCenterin toiminta jakautuu kolmen päästrategian varaan:

Henkilökunnan jatkuva kehittäminen ja motivointi

Aina laadukas palvelu, innostuneet työntekijät, sitoutuminen ja halu menestyä

Luotettavuus ja avoimuus toiminnassa

Yhteistyön toimivuuden varmistaminen, molemminpuolinen palaute ja toiminnan kehittäminen

Räätälöity, tuloksiin tähtäävä palvelu

Jokaiselle asiakasyritykselle omannäköinen palvelu, jossa palvelu toteutetaan tehokkaasti ja ammattitaidolla