Karjalan MediaCenter yrityksenä

Karjalan MediaCenter on yhteyskeskusalan yritys, joka tarjoaa monipuolisia telemarkkinointi- ja puhelinpalveluja sekä yritysten välisen kaupan että kuluttajapalveluiden tueksi.

Pääpalveluina ovat tuotteiden ja palveluiden myynti- ja markkinointikampanjat, telemarkkinointi / puhelinmyynti, asiakashankinta, ajanvaraus- ja buukkaus, puhelinhaastatteluiden ja -kyselyiden toteuttaminen sekä ulkoistettu asiakaspalvelu ja muut puhelinpalvelut. Palvelut räätälöidään aina asiakasyrityksen tarpeiden mukaan.

Telemarkkinointi- ja puhelinpalveluissa noudatamme BuC-7001-laatustandardia, joka edellyttää korkeaa laatua, asiakaslähtöisyyttä ja tuloksellisuutta.

Suomen Yrittäjät

Henkilöstö

Henkilökunta koostuu puhelinpalveluiden, myynnin, yritysviestinnän ja asiakaspalvelun asiantuntijoista.

Osaava henkilöstö on palveluyrityksen tärkein voimavara. Karjalan MediaCenterissä panostetaan vahvasti henkilökunnan koulutukseen, työhyvinvointiin ja virkistystoimintaan. Ajantasaisen osaamisen ylläpito ja kehittäminen on työnantajan, työntekijän ja asiakkaan etu.

Turvattu asema työehtosopimuksella

Tärkeä osa Karjalan MediaCenterin henkilöstöpolitiikkaa ovat vakituiset työsuhteet ja yleisesti tunnetun työehtosopimuksen käyttäminen. Työntekijöiden aseman turvaa PAMin työehtosopimus, joka määrittää mm. minimipalkan. Työterveyshuolto on Terveystalolla. Työntekijöiden halutaan sitoutuvan yritykseen niin, että työurat ovat pitkiä ja tietotaito pysyy yrityksessä.


Missio ja strategia

Karjalan MediaCenter vaikuttaa toiminnallaan yritysten ulkoistamisasenteita kohtaan. Tavoitteena on, että ulkoistamistoimenpiteitä ei enää pidetä pelkkänä kustannusten minimointina, vaan laadunmaksimoinnin ja räätälöidyn henkilökohtaisen palvelun mahdollistavina toimenpiteinä. Ulkoistamalla yritykset voivat tehostaa toimintaansa säilyttämällä korkean laadun.

Karjalan MediaCenterin toiminta jakautuu kolmen päästrategian varaan:

Henkilökunnan jatkuva kehittäminen ja motivointi
Aina laadukas palvelu, innostuneet työntekijät, sitoutuminen ja halu menestyä

Luotettavuus ja avoimuus toiminnassa
Yhteistyön toimivuuden varmistaminen, molemminpuolinen palaute ja toiminnan kehittäminen

Räätälöity, tuloksiin tähtäävä palvelu
Jokaiselle asiakasyritykselle omannäköinen palvelu, jossa palvelu toteutetaan tehokkaasti ja ammattitaidolla